مطالب اخیر
جار عسل - ظرف عسل پلاستیکی

جارهای استوانه شفاف عسل، برای نمایش بهتر محصول و تطبیق پذیری عالی طراحی شده اند. 

شیلنگ سایز ۱ اینچ - شلنگ نمره ۳

اطلاعات بیشتر از اندازه و کاربرد شیلنگ سایز یک اینچ یا نمره ۳  

شیلنگ سایز ۳/۴ اینچ - شلنگ نمره ۲.۵

اطلاعات بیشتر از اندازه و کاربرد شیلنگ سایز ۳/۴ اینچ یا نمره ۲.۵ 

شیلنگ سایز ۱/۲ اینچ - شلنگ نمره ۲

اطلاعات بیشتر از اندازه و کاربرد شیلنگ سایز ۱/۲ اینچ یا نمره ۲ 

منو
بستن
×